Automatische uitwisseling van informatie

Op 29 oktober 2014 ondertekenden 51 landen, waaronder de 28 lidstaten van de EU, een multilateraal akkoord waardoor de automatische uitwisseling van fiscale informatie in werking treedt. Sindsdien hebben bijna 100 landen wereldwijd het akkoord ondertekend.

Deze nieuwe algemene norm, die bedoeld is om fraude en belastingontduiking te bestrijden aan de hand van betere transparantie, is van toepassing op alle financiële instellingen die zijn gevestigd in één van de landen die dit akkoord hebben ondertekend (banken, instellingen voor collectieve beleggingen, verzekeringsmaatschappijen).

Wij maken er u op attent dat wij ons cliënteel altijd kunnen bijstaan om hun buitenlandse belegging /inkomsten aan te geven via hun belastingsbrief

 

Als ondertekenaar heeft het Groothertogdom Luxemburg zich geëngageerd om vanaf 1 januari 2017 een informatie-uitwisseling in te voeren, die gebaseerd is op 1 januari 2016 voorhanden zijnde rekeningen. De levensverzekeringsmaatschappijen Private Estate Life en Altraplan Luxembourg, die beide deel uitmaken van de groep NPG Wealth Management (NPG), zullen dus de plicht hebben bepaalde informatie over elke houder van een levensverzekeringspolis over te maken, ongeacht of het gaat om een natuurlijke dan wel om een rechtspersoon, voor zover die verblijft in een ander land van de Europese Unie of in een ander land dat het akkoord heeft ondertekend.

Deze informatie zal jaarlijks worden overgemaakt aan de Luxemburgse belastingdiensten. Die zal ze vervolgens overmaken aan de belastingdienst van het woonland van elke rekeninghouder.

Met het oog op conformiteit en in afwachting van de omzetting van de richtlijn in nationaal recht, werkt de groep NPG momenteel aan de aanpassing van zijn interne procedures en systemen om aan de toekomstige informatieverplichtingen te voldoen.

Voor de cliënten heeft de nieuwe norm geen specifieke impact als zij de wetgeving in hun woonland naleven. Als dat niet zo is, hebben zij nog tot en met 31 december 2015 om dat aan te passen.

Door zijn unieke beschermingskader, zijn grote beleggingsflexibiliteit en zijn duidelijke wens om transparant te werken, bevestigt Luxemburg zijn status als essentieel financieel centrum van Europa. Met 21 miljard euro aan grensoverschrijdende tegoeden staat het bovendien bekend voor de kwaliteit van zijn levensverzekeringscontracten, die vermogensstructurering tot doel hebben.

Gesterkt door zijn expertise en ervaring blijft NPG Wealth Management resoluut geëngageerd zijn klanten begeleiden door krachtige en aangepaste oplossingen aan te bieden in een steeds complexer en volledig transparant wettelijk kader.

 

Kantoor Bonheiden

Muizensteenweg 6
2820 Bonheiden
Tel: 015 51 13 13
Bonheiden@nvgoris.be

Kantoor Duffel

Hoogstraat 380
2570 Duffel
Tel: 015 30 75 60
Duffel@nvgoris.be

Kantoor Mechelen

Hoogstraat 32
2800 Mechelen
Tel: 015 42 38 15
Mechelen@nvgoris.be

Kantoor Kontich

Kon. Astridlaan 74
2550 Kontich 
Tel 03 458 30 37 
Kontich@nvgoris.be 

Kantoor Edegem

Hovestraat 32
2650 Edegem
Tel: 03 457 38 50
Edegem@nvgoris.be

Groep Goris Bank, ondernemingsnummer 0435.458.140, FSMA 28496 B
Groep Goris Verzekeringen, ondernemingsnummer 0412.785.181, FSMA 42575 A
 
  facebook  linkedin instagram