Ongevallen verzekering 24/24

De tussenkomst van de mutualiteit na een ongeval komt altijd wel van pas, maar is vaak onvoldoende om alle financiële gevolgen te dekken. Voor een zelfstandige betekent een ongeluk soms het einde van zijn activiteiten. Er bestaat nochtans een verzekering persoonlijke ongevallen voor zelfstandigen die een dekking biedt de klok rond. Zowel zakelijke als privé-activiteiten zijn gedekt in geval van ongeval. 

De tussenkomst van de mutualiteit na een ongeval komt altijd wel van pas, maar is vaak onvoldoende om alle financiële gevolgen te dekken. Voor een zelfstandige betekent een ongeluk soms het einde van zijn activiteiten. Er bestaat nochtans een verzekering persoonlijke ongevallen voor zelfstandigen die een dekking biedt de klok rond. Zowel zakelijke als privé-activiteiten zijn gedekt in geval van ongeval.

Dergelijke ongevallenverzekering 24/24 dekt de ongewenste gevolgen van een ongeval op uw activiteiten. Bovendien biedt het u een identieke en zelfs een betere dekking dan de wettelijke voorziening voor loontrekkenden. De vergoeding en de waarborgen voorzien in een kapitaal bij overlijden, een kapitaal bij blijvende invaliditeit, een dagvergoeding bij tijdelijke werkongeschiktheid, een terugbetaling van medische kosten na tussenkomst van het ziekenfonds, enz. De dekking is meestal wereldwijd en een ongeval in het buitenland, ook op vakantie, wordt op die basis dan ook vergoed.

De polis wordt meestal op maat gemaakt: u bepaalt zelf de gewenste vergoeding in functie van uw inkomen en u kunt dit in de loop van het contract aanpassen op basis van de evolutie van uw inkomen. U kunt fiscaal de premies als aftrekbare kosten inbrengen en de vergoeding wordt niet belast.

Sommige maatschappijen bieden tevens bijkomende garanties, zoals een tussenkomst voor begrafeniskosten bij overlijden of voor de repatriëringskosten bij overlijden in het buitenland. Arbeidsongeschiktheid ten gevolge van ziekte wordt echter uitgesloten. Als een zelfstandige dekking wenst voor een dergelijk risico, dan moet hij een verzekering gewaarborgd inkomen afsluiten. Hij kan de premie dan ook aftrekken, maar de uitgekeerde vergoeding wordt wel belast.

Kantoor Bonheiden

Muizensteenweg 6
2820 Bonheiden
Tel: 015 51 13 13
Bonheiden@nvgoris.be

Kantoor Duffel

Hoogstraat 380
2570 Duffel
Tel: 015 30 75 60
Duffel@nvgoris.be

Kantoor Mechelen

Hoogstraat 32
2800 Mechelen
Tel: 015 42 38 15
Mechelen@nvgoris.be

Kantoor Kontich

Kon. Astridlaan 74
2550 Kontich 
Tel 03 458 30 37 
Kontich@nvgoris.be 

Kantoor Edegem

Hovestraat 32
2650 Edegem
Tel: 03 457 38 50
Edegem@nvgoris.be

Groep Goris Bank, ondernemingsnummer 0435.458.140, FSMA 28496 B
Groep Goris Verzekeringen, ondernemingsnummer 0412.785.181, FSMA 42575 A
 
  facebook  linkedin instagram