Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandigen (VAPZ)

Zelfstandigen in hoofd- en bijberoep, meewerkende echtgenoten en zelfstandige helpers kunnen een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen afsluiten, meer bekend onder de afkorting VAPZ. Net als met pensioensparen, bestaan er maximale toegestane bedragen om van de fiscale aftrekbaarheid te kunnen genieten. Deze bedragen worden elk jaar herzien.

Voor een klassiek VAPZ, dat een pensioenkapitaal op eindtermijn voorziet, mogen zelfstandigen maximaal 8,17% van de inkomsten waarop ze sociale bijdragen betaald hebben, storten. Het plafond voor 2014 bedraagt € 3.027,09. De minimumpremie bedraagt € 100. 

Inkomsten van drie jaar geleden

De maximale premie wordt dus berekend op basis van uw inkomsten van drie jaar geleden. Wat moet u doen indien u pas als zelfstandige aan de slag bent? In werkelijkheid is er geen probleem: als beginnende zelfstandige kunt gerust u een VAPZ afsluiten en het bedrag dat u dan stort hangt van twee parameters af: uw statuut en de sociale bijdragen die u betaalt. 

  • Indien u zelfstandige in hoofdberoep bent sinds minder dan drie jaar en u de minimumbijdrage betaalt, dan mag u maximaal 8,17% van het fictieve referte-inkomen voor beginnende zelfstandigen storten, wat neerkomt op € 1.048,26 per jaar.
  • Indien u zelfstandige in hoofdberoep bent sinds minder dan drie jaar en u vrijwillig hogere sociale bijdragen betaalt, berekend op een geschat inkomen, dan mag u maximaal 8,17% van het geschatte inkomen storten, met een maximum van € 3.027,09 per jaar.
  • Indien u zelfstandige in bijberoep bent sinds minder dan drie jaar, dan mag u maximaal 8,17% van het geschatte inkomen storten (voor zover dat gelijk of hoger is dan € 12.830), met een maximum van € 3.027,09 per jaar.

Let op: premies geven niet enkel recht op fiscale voordelen. De zelfstandige kan namelijk ook minder sociale bijdragen betalen.

 

Kantoor Bonheiden

Zakenkantoor Goris en Zoon NV
Muizensteenweg 6
2820 Bonheiden
Tel: 015/511313
Bonheiden@nvgoris.be
Ondernemingsnr 0412.785.181
Fsma 42575 A-B

Kantoor Duffel

Zakenkantoor Goris NV
Hoogstraat 380
2570 Duffel
Tel: 015/307560
Duffel@nvgoris.be
Ondernemingsnr: 0435.458.140
FSMA 28496 A-B

Kantoor Mechelen

Cloetens BVBA
Hoogstraat 32
2800 Mechelen
Tel: 015/42.38.15
Mechelen@nvgoris.be
Ondernemingsnr: 0453.537.752
FSMA 22842 A-B 

bzb logo 2015